Lời bài hát: Cải lương Dòng Đời – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ

Cải lương Dòng Đời – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ - , ,

Cải lương Dòng Đời – Vũ Linh, Phương Hồng Thủy, Thoại Mỹ