Lời bài hát: Cải lương Hồ quảng – Nàng Út Trong Ống Tre – Vũ Linh – Thanh Thanh Tâm – Thoại Mỹ

Cải lương Hồ quảng – Nàng Út Trong Ống Tre – Vũ Linh – Thanh Thanh Tâm – Thoại Mỹ - , ,

Cải lương Hồ quảng – Nàng Út Trong Ống Tre – Vũ Linh – Thanh Thanh Tâm – Thoại Mỹ