Lời bài hát: Cải Lương: Thảm Kịch Ly Hôn – NSUT Kim Tử Long, NSUT Ngọc Huyền, Linh Tâm

Cải Lương: Thảm Kịch Ly Hôn – NSUT Kim Tử Long, NSUT Ngọc Huyền, Linh Tâm - , ,

Cải Lương: Thảm Kịch Ly Hôn – NSUT Kim Tử Long, NSUT Ngọc Huyền, Linh Tâm